MARSED „Áno, maľujem." 5.3 - 5.4 2015

 Sociálna bublina /  110 x 170 cm


Áno, maľujem ." je moja odpoveď na zdanlivo jednoduchú otázku – Maľuješ? 
Obrazy k tejto výstave vznikali v období posledných osemnástich mesiacov. Počas niekoľkých z nich som bola bez ateliéru a maľovanie tak načas nahradil zber tém a podkladov k obrazom. Postupne som narážala na rôznorodé „bežné" a aktuálne situácie zo života, na ktoré som mala potrebu reagovať. Medzi ne patria aj „mestské" témy, hovoriace o zväčšujúcej sa sociálnej bubline alebo spomienkovom optimizme, ktorý je v ostrom kontraste s narastajúcou dôležitosťou statusu v spoločnosti. Tieto témy a ich výber sú však, v konečnom dôsledku, len prostredníkom môjho pohľadu na „vedľajšie účinky" dnešnej doby, utváranie hodnôt v umení, ale aj jednoduchú potrebu hľadania šťastia mojej generácie.

Zhon / 50 x 70 cm

Cykly / S dobrým úmyslom 2015 / 170 x 100 cm

Séria Domovy


Bratská pomoc / 100 x 120 cm
Cykly / Spomienkový opitimizmus 1981  / 110 x 160 cm


otvorenie výstavy 5. 3 2015

Paralelné svety / 40 x 50 cm

Séria  Život umenia  (napravo)Parking line / 30 x 40 cm


Séria - Parking line.


Domovy / 25 x 30 cm

Turista / 30 x 30 cm


Domovy / Hra skončila / 50 x 70 cm


Hudobný hosť na vernisáži Paper Moon Trio.


Otvorenie výstavy.


Kurátorka výstavy Beata Jablonská.Séria - Parking line.


Kritickí diváci :)
Paralelné svety / 75 x 120 cm


Séria Parking line


Séria Parking line


Parking line / 115 x 115 cmRodina  / 50 x 70 cm

Terarium  / 120 x 160 cm


Zátišie s Vitrou  / 40 x 40 cm


Séria - Život umenia / Koncepcia / 40 x 50 cm


Život umenia / Adorácia / Mágia / Konzumácia /  3x 40 x 40 cm


Život umenia / Galéria 120 x 100 cm

Obľúbené príspevky