SPOLU narušenie konceptu s Lenkou Cisárovou text


 Podnetom pre túto výstavu bola otázka:
"Čo takto využiť ponuku negalérijneho priestoru?"A prečo nie...
SPOLU takto začína NARUŠENIE výstavného KONCEPTU.

Výstava Lenky a Mariany z ateliéru prof. Daniela Fischera, narúša koncept výstavný, koncept zaužívaný, autorky sa dokonca pohrali aj s konceptom samotných diel.
Napriek tomu že niektoré z diel boli vybrané z archívu, ich aktuálnou inštaláciou sú vložené do nových súvislostí.

Narušila sa pôvodná koncepcia inštalácie "metamorfózy", ktorá sa “rozvibrovala”, zatiaľ čo metamorfóza "Babičky" vstúpila neplánovane do rohu miestnosti.
Dielo tak už nemusí fungovať iba ako lineárny celok, čo bol jeho pôvodný koncept. Výstava teda narúša aj silné autorské predstavy o vystavovaní diela.
Aj Inštalácia “svätých” obrazov v priestore, so schválne ponechanou ochrannou maliarskou fóliou v podobe drapérie, ktorá motívy jemne zahaľuje, vytvára takmer až nemysliteľný kontrast médií.
Lenka o výbere prác hovorí:
"Bolo to ako listovať v albume starých fotografií. S patričnou dávkou nostalgie sa na mňa vyvalili spomienky a emócie, ktoré som už aj zabudla, že boli mojou súčasťou.” Lenka
Maliarske práce Mariany striedavo členia výstavný priestor a vytvárajú nové kompozície či zoskupenia. Sú to prevažne maľby z viacerých rokov a výstav, vyskladané nanovo pre túto výstavu.
Niektoré obrazy zostali ako sólo inštalácia, iné vytvorili nový príbeh.
Ako hovorí Mariana:
"Pri prezeraní malieb z regálov pre túto výstavu som získala zvláštny nový odstup, ktorý vnímam ako nový začiatok pre niektoré z obrazov. A mám z toho radosť.” Mariana
Výstava je predajná a časť zo zisku pôjde na charitu.
Autorky sa rozhodli podporiť občianske združenie Proti prúdu, ktorá pomáha ľudom bez domova.
Obľúbené príspevky