Výstava SPOLUnarušenie konceptu s Lenkou Cisárovou 12-2019 _ 1-2020


   


       

Mariana Repovská (*1984, Bánovce nad Bebravou) je výtvarníčka, ktorá študovala maľbu v ateliéri Prof. Daniela Fischera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Počas štúdia absolvovala stáž na Academy of Fine Arts and Design in Wroclaw / Poľsko Katedra maľby / Ateliér Prof.Krzysztof Skarbek. Mariana pracuje vo svojej prevažne maliarskej tvorbe s momentom “ zastavenie prítomného času”. Ako sa vyjadrila kurátorka Beata Jablonská: “Dôležitou témou jej malieb je
kritické vzťahovanie sa ku vonkajšiemu svetu- k jeho manipuláciam, povinnému predstieraniu, všadeprítomnému narcizmu, ale aj k ich odvrátenej strane - samote, strachu zo skutočnej intimity, strácajúcej sa prirodzenosti ...”
(2015)
V roku 2009 vstúpila do povedomia umeleckej scény a zúčastnila sa užšieho kola maliarskej súťaže VUB maľba. V roku 2012 vystavovala na spoločnej výstave DELETE v Slovenskej Národnej Galérii v Bratislave. V roku 2015 mala samostatnú výstavu v Galérii 19. Vystavuje na Slovensku a v Čechách. 

Lenka Cisárová (*1984, Bratislava) je výtvarníčka, ktorá študovala maľbu v ateliéri Prof. Daniela Fischera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje ako tradičnej maľbe tak aj novým médiám, akými sú videá, inštalácie či fotografia. V starších maliarskych prácach figuruje motív portrétu, prevažne v podobe deformácií a pretvárania. Neskôr sa pohráva s ilúziou pomocou kombinácie maľby s projekciami, ktoré nás nútia zastaviť sa a pozorovať spomalené a minimalistické dianie vo video-inštaláciách. Slovami Mariána Mudrocha: "Jedno z naliehavých (možných) posolstiev Lenky Cisárovej je výzva, aby si
sebe a tiež nám dokázala uchovať priestor
na nadýchnutie, bez ktorého sme odsúdení
na záhubu. Kúzlo jej pohľadu na svet je spôsob, ako nás „oklamať“, teda priviesť pomocou ilúzie k zážitku." (2010)
Svoje diela prezentovala na viacerých výstavách na Slovensku, v Čechách a
Rakúsku. V roku 2009 získala cenu v súťaži ESSL AWARD CEE. 
Obľúbené príspevky